• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Viditelnost ISS

Níže naleznete údaje o přeletech ISS pro Zlínský kraj (resp. pro Zlín). Zdrojem těchto údajů jsou stránky www.heavens-above.com. Potřebujete-li zpřesnit místo pozorování, navštivte přímo výše zmíněné stránky.

TIP: Jak na nebi poznat ISS? Nemusíte mít strach, nemůžete ji s ničím zaměnit - stanice létá vždy od západu na východ a na rozdíl od letadel nikdy nebliká ani nevydává žádné zvuky.

» Vysvětlivky «


Vysvětlivky:
Oblast nad tabulkou:
Search period start - začátek vyhledávacího období
Search period end - konec vyhledávacího období (posunovat se můžete s pomocí vedle umístěných šipek)
Location - Vaše pozorovací místo (pokud nebydlíte přímo v krajském městě, nezoufejte, rozdíly v údajích budou minimální)
Orbit - Parametry dráhy ISS (maximální x minimální vzdálenost od Země, sklon dráhy k rovníku) - pro Vaše pozorování prakticky nepotřebné údaje :-)
Passes to include - zvolíte si, které typy přeletů chcete vypsat
visible only - stránka vypíše pouze přelety, kdy máte možnost ISS vidět - vynechá denní přelety a noční, kdy na staniční panely nedopadá světlo
all - vypíše všechny přelety, tedy i ty, které neuvidíte.

Tabulka:
Date - Datum, kdy k přeletu dojde
Brightness - Takzvaná magnituda. Tato hodnota ukazuje, jak bude přelet jasný. Čím je číslo nižší, tím víc bude ISS zářit. Například Slunce má -26,73, Měsíc v úplňku -12,6, Venuše -4,4, nejjasnější hvězda Sirius -1,47. ISS má v nejlepším případě okolo -3,6
Start - údaje o okamžiku, kdy přelet začíná - stanice vystoupila nad obzor, nebo vyletěla ze zemského stínu
Highest point - údaje o okamžiku, kdy je stanice nejvýše nad obzorem a je tedy nejlépe vidět
End - údaje o okamžiku, kdy přelet končí - stanice zašla za obzor, nebo vletěla do zemského stínu.
Time - čas, který se váže k začátku / nejvyššímu bodu / konci přeletu - Vždy se jedná o čas, který máte na hodinkách. Nemusíte nic přepočítávat.
Alt. - kolik stupňů nad obzorem se stanice v tu chvíli nachází. Pokud je hodnota blízká 90°, znamená to, že stanice přelétá přímo nad Vaší hlavou. Nejlepší pozorování jsou, když je stanice minimálně 20° nad obzorem.
Az. - azimut, kterým se v tu chvíli dívat. Používají se zde anglické zkratky světových stran N značí sever, S jih, W západ a E východ. Třeba zkratka NNW tedy znamená severoseverozápad, SE značí jihovýchod.


Nevidíte-li žádnou tabulku:
Pokud nevidíte žádnou tabulku, ale pouze nápis "No visible passes found within the search period", znamená to, že je právě období, kdy pro oblast České republiky nevychází žádné (ani ranní ani večerní) viditelné přelety ISS. Nic se neděje, stačí jen počkat pár dní (zhruba týden) a určitě se nějakého přeletu dočkáte.